Hotel Bohema Bydgoszcz
BOHEMA HOTEL & SPA
BYDGOSZCZ
Hotel
Restauracja
SPA
E-mail
  +48 52 5 600 602
  +48 52 5 600 600
  +48 52 582 64 40
rezerwacja@hotelbohema.pl
EN

Darmowe WiFi
REZERWACJA ONLINE

Przyjazd

Wyjazd

Zasady korzystania z zaproszeń upominkowych

Hotel Bohema Bydgoszcz

1. Zakup „Zaproszenia upominkowego” dokonuje się poprzez zapłatę
równowartości zaproszenia.

2.Na życzenie, zaproszenia zakupione on-line,
zostaną wystawiane w formie eleganckiej karty podarunkowej
i wysłane pod wskazany adres.

3. „Zaproszenie upominkowe” upoważnia do skorzystania
z oferty przedstawionej w zaproszeniu przez 6 miesięcy
od daty wystawienia. Po upływie tego terminu zaproszenie
uznaje się za zrealizowane.

4. Zaproszenie upominkowe nie może być realizowane częściowo.

5. Z zaproszenia może skorzystać Okaziciel.
Jeżeli zaproszenie wystawiono imiennie, skorzystać z niego
może wyłącznie osoba wymieniona w zaproszeniu.

6. W celu realizacji zaproszenia należy dokonać wcześniejszej rezerwacji

7. Zaproszenie należy przekazać obsłudze przed jego realizacją

8. Anulacji dokonanej rezerwacji można dokonać z minimum
24 godzinnym wyprzedzeniem. Po upływie tego terminu zaproszenie
uznaje się za zrealizowane.

9. „Zaproszenie upominkowe” nie może być wymienione na pieniądze.

10. Jeżeli wartość realizowanej usługi lub zakupu jest mniejsza
niż wartość zaproszenia, różnica nie zostaje wydana.

11. W przypadku utraty ( zagubienia, kradzieży etc.) lub zniszczenia
zaproszenia, Hotel nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje
straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

12. Zaproszenie można zrealizować w dowolnym terminie z wyłączeniem dnia 14 lutego

13.Zaproszenia do SPA realizujemy w dniach wtorek – piątek w godz. 10:00 – 20:00.